Your Cart

Your cart is empty.

shoes

Komolyan vesszük az Ön adatvédelmét, és ez az adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogy a cynanshop.com domain név (együttesen „mi”, „mi” vagy „mieink”) hogyan gyűjti, használja, osztja meg és dolgozza fel az Ön adatait.

Személyes adatok gyűjtése és felhasználása A személyes

adatok olyan információk, amelyek segítségével Ön közvetlenül vagy közvetve azonosítható. A személyes adatok közé tartoznak az olyan információkhoz kapcsolódó anonim adatok is, amelyek segítségével közvetlenül vagy közvetve azonosítható Ön. A személyes adatok nem tartalmaznak olyan adatokat, amelyeket visszafordíthatatlanul anonimizáltak vagy összesítettek, így függetlenül attól, hogy más információval vagy egyéb információval kombinálva használjuk őket, a továbbiakban nem tudjuk azonosítani Önt.

A biztonság előmozdítása

Betartjuk a legitimitás, jogszerűség és átláthatóság elvét, minimális adatot használunk fel és dolgozunk fel korlátozott célra, valamint technikai és adminisztratív intézkedéseket teszünk az adatok biztonságának védelme érdekében. A személyes adatokat arra használjuk, hogy segítsük a fiók- és felhasználói tevékenység ellenőrzését, valamint a biztonság előmozdítását a csalás megfigyelésével és a gyanús vagy potenciálisan illegális tevékenységek kivizsgálásával, illetve a feltételek vagy irányelveink megsértésével. Az ilyen feldolgozás a termékek és szolgáltatások biztonságának biztosítására irányuló törvényes jogainkon és érdekeinken alapul.

Az alábbiakban ismertetjük, hogy milyen típusú személyes adatokat gyűjthetünk, és hogyan használhatjuk fel őket:

Milyen személyes adatokat gyűjtünk

Ⅰ. Az Ön által megadott adatok:

Amikor termékeinket és szolgáltatásainkat használja, vagy kapcsolatba lép velünk, például amikor fiókot hoz létre, kapcsolatba lép velünk, online felmérésekben vesz részt, online súgónkat vagy online csevegőeszközeinket használja, gyűjtjük az Ön által megadott személyes adatokat. Vásárlás esetén a vásárláshoz kapcsolódó személyes adatokat gyűjtünk. Ezek az adatok magukban foglalják az Ön fizetési adatait, például hitel- vagy betéti kártyaszámát és egyéb kártyaadatokat, valamint egyéb számla- és személyazonosság-ellenőrzési információkat, valamint számlázási, szállítási és kapcsolattartási információkat.

Ⅱ. Szolgáltatásaink és termékeink használatával kapcsolatos adatok:

Amikor felkeresi weboldalunkat, információkat gyűjthetünk az Ön által használt eszköz típusáról, az eszköz egyedi azonosítójáról, az eszköz IP-címéről, az Ön operációs rendszeréről, az Ön által használt internetböngésző típusáról, használati információkról és diagnosztikai információkról. Valamint a számítógéppel, telefonnal vagy egyéb berendezéssel kapcsolatos vagy azokkal kapcsolatos helyinformációk, ahol telepíti vagy eléri termékeinket vagy szolgáltatásainkat. Ha elérhető, szolgáltatásaink GPS-t, az Ön IP-címét és egyéb technológiákat használhatnak az eszköz hozzávetőleges helyének meghatározására, lehetővé téve számunkra termékeink és szolgáltatásaink fejlesztését.

Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait

Általánosságban elmondható, hogy a személyes adatokat termékeink és szolgáltatásaink biztosítására, fejlesztésére és fejlesztésére, Önnel való kommunikációra, célzott hirdetések és szolgáltatások biztosítására, valamint saját és ügyfeleink védelmére használjuk.

Ⅰ. Termékeink és szolgáltatásaink biztosítása, fejlesztése és fejlesztése:

Személyes adatokat használunk termékeink, szolgáltatásaink és hirdetéseink biztosítására, fejlesztésére és fejlesztésére. Ez magában foglalja a személyes adatok adatelemzési, kutatási és audit célú felhasználását. Az ilyen feldolgozás alapja a mi jogos érdekünk, hogy termékeket és szolgáltatásokat biztosítsunk Önnek, valamint az üzletmenet folytonossága. Ha Ön versenyeken vagy egyéb promóciós tevékenységekben vesz részt, az Ön által megadott személyes adatokat felhasználhatjuk e programok kezelésére. Ezen tevékenységek némelyike ​​más szabályokkal is rendelkezik, amelyek további adatokat tartalmazhatnak a személyes adatok felhasználásával kapcsolatban, ezért javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezeket a szabályokat, mielőtt részt vesz benne.

Ⅱ. Kommunikáljon Önnel:

Az Ön kifejezett előzetes beleegyezésével a személyes adatokat felhasználhatjuk arra, hogy marketingkommunikációt küldjünk Önnek saját termékeinkről és szolgáltatásainkról, kommunikáljunk Önnel fiókjával vagy tranzakciójával kapcsolatban, és tájékoztassuk irányelveinkről és feltételeinkről. Ha a továbbiakban nem szeretne marketing célú e-mail üzeneteket kapni, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a leiratkozáshoz. Amikor kapcsolatba lép velünk, adatait felhasználhatjuk kérésének feldolgozására és megválaszolására is. Az Ön előzetes kifejezett hozzájárulásával megoszthatjuk személyes adatait harmadik fél partnerekkel, és harmadik fél partnerek marketing információkat küldhetnek Önnek termékeikről és szolgáltatásaikról. Az Ön kifejezett előzetes hozzájárulásával

Megjegyzés: A fenti adatok előzetes kifejezett hozzájárulását igénylő felhasználásához kérjük, vegye figyelembe, hogy hozzájárulását hozzánk fordulva visszavonhatja.

A "cookie-k" meghatározása

A cookie-k kis szövegrészek, amelyek információkat tárolnak a webböngészőben. A sütiket széles körben használják azonosítók és egyéb információk tárolására és fogadására számítógépeken, telefonokon és egyéb eszközökön. Más technológiákat is használunk, beleértve az Ön webböngészőjén vagy eszközén hasonló célból tárolt adatokat, az Ön készülékéhez társított azonosítókat és egyéb szoftvereket. Ebben a Cookie-nyilatkozatban ezeket a technológiákat "cookie-knak" nevezzük.

Cookie-k

használata A cookie-kat termékeink és szolgáltatásaink biztosítására, védelmére és fejlesztésére használjuk, például személyre szabott tartalom, hirdetések megjelenítése és mérése, a felhasználói viselkedés megértése és a biztonságosabb élmény biztosítása érdekében. Felhívjuk figyelmét, hogy az általunk használt konkrét cookie-k az Ön által használt konkrét webhelytől és szolgáltatástól függenek.Bizonyos személyes adatokat olyan stratégiai partnereinknek adunk át, akik velünk dolgoznak, hogy termékeket és szolgáltatásokat nyújtsanak, vagy segítsenek bennünket abban, hogy termékeket értékesítsünk az ügyfeleknek. Személyes adatokat kizárólag termékeink, szolgáltatásaink és hirdetéseink biztosítása vagy fejlesztése érdekében osztunk meg ezekkel a cégekkel; előzetes kifejezett hozzájárulása nélkül nem osztjuk meg harmadik féllel marketing célból.

Adatok közzététele vagy tárolása, továbbítása és feldolgozása

Ⅰ. Törvényi kötelezettségek teljesítése:

Az Európai Gazdasági Térség vagy a felhasználó lakóhelye szerinti ország kötelező jogszabályai szerint bizonyos jogi lépések léteznek vagy történtek, és bizonyos jogi kötelezettségeket teljesíteni kell. Az EGT-lakók személyes adatainak feldolgozása – az alábbiakban leírtak szerint, ha Ön az Európai Gazdasági Térségben (EGT) él, akkor az Ön személyes adatainak feldolgozását legalizáljuk: amikor az Ön hozzájárulását kérjük, az adatkezelés a 6. cikk rendelkezései alapján történik. (1) bekezdése („GDPR”) az általános adatvédelmi rendelet (EU) rendelkezései ésszerűek.

Ⅱ. E cikk ésszerű végrehajtása vagy alkalmazása érdekében:

A személyes adatokat megoszthatjuk minden leányvállalattal. Vállalkozásunk egészének vagy egy részének egyesülése, átszervezése, felvásárlása, vegyes vállalat létrehozása, átruházása, kiválása, átruházása, eladása vagy elidegenítése, beleértve a csődeljáráshoz vagy hasonló eljárásokhoz kapcsolódó tranzakciókat is, bármely személyes adatot továbbíthatunk minden harmadik félnek. buli. Ha őszintén úgy ítéljük meg, hogy jogaink védelme és a rendelkezésre álló jogorvoslatok igénybevétele, a szerződési feltételeink érvényesítése, a csalás kivizsgálása vagy a működésünk vagy a felhasználóink ​​védelme ésszerűen szükséges, akkor személyes adatokat is kiadhatunk.

Ⅲ. Jogi megfelelés és egyéb jogok biztonsága vagy védelme

A törvényeknek, jogi eljárásoknak, peres eljárásoknak és/vagy a Kínában és azon kívül élő állami és kormányzati szervek követelményeinek megfelelően előfordulhat, hogy nyilvánosságra kell hoznunk személyes adatainkat. Ha azt állapítjuk meg, hogy nemzetbiztonsági, rendészeti vagy egyéb közjelentőségű ügyek miatt szükséges vagy helyénvaló a személyes adatok nyilvánosságra hozatala.

gyermek

Termékeink és szolgáltatásaink felnőtteknek szólnak. Ezért szándékosan nem gyűjtünk, használunk vagy adunk ki adatokat 16 éven aluli gyermekek számára. Ha tudomásunkra jut, hogy 16 éven aluli, vagy a joghatóságtól függően ennek megfelelő alsó korhatár alatti gyermekek személyes adatait gyűjtöttük, lépéseket teszünk az adatok mielőbbi törlésére. Ha úgy találja, hogy 16 éven aluli gyermekek személyes adatokat adtak meg számunkra, kérjük, azonnal lépjen kapcsolatba velünk.

Az Ön jogai

Ésszerű lépéseket teszünk annak érdekében, hogy személyes adatai pontosak, teljesek és naprakészek legyenek. Önnek joga van hozzáférni az általunk gyűjtött személyes adatokhoz, azokat helyesbíteni vagy törölni. Önnek joga van arra is, hogy személyes adatainak további kezelését bármikor korlátozza vagy tiltakozzon ellene. Önnek jogában áll személyes adatait strukturált és szabványos formátumban megkapni. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panasszal élhet az adatvédelmi hatóságnál. Személyes adatainak védelme és biztonsága érdekében adatszolgáltatást kérhetünk Öntől, hogy megerősíthessük személyazonosságát és az ilyen adatokhoz való hozzáférési jogát, valamint személyes adatainkat az Ön számára biztosíthassuk és karbantarthassuk. Egyes esetekben a vonatkozó törvények vagy rendelkezések engedélyt kérnek, vagy megkövetelik, hogy megtagadjuk az általunk kezelt személyes adatok egy részének vagy egészének megadását vagy törlését. Felveheti velünk a kapcsolatot jogai gyakorlása érdekében. Kérelmére ésszerű időn belül (minden esetben 30 napon belül) válaszolunk.

Harmadik felek webhelyei és szolgáltatásai

Ha az ügyfél egy harmadik fél velünk kapcsolatos webhelyére mutató hivatkozást működtet, a harmadik fél adatvédelmi szabályzata értelmében nem vállalunk semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget az ilyen szabályzatért. Weboldalaink, termékeink és szolgáltatásaink tartalmazhatnak Önre mutató hivatkozásokat, vagy lehetővé teszik harmadik felek webhelyeinek, termékeinek és szolgáltatásainak elérését. Nem vállalunk felelősséget ezen harmadik felek által alkalmazott adatvédelmi gyakorlatokért, sem a termékeikben és szolgáltatásaikban található információkért vagy tartalomért. Ez az adatvédelmi nyilatkozat csak a termékeinken és szolgáltatásainkon keresztül gyűjtött adatokra vonatkozik. Javasoljuk, hogy olvassa el bármely harmadik fél webhelyének, termékének vagy szolgáltatásának adatvédelmi szabályzatát, mielőtt tovább használná azokat.

Adatbiztonság, integritás és adatmegőrzés

Ésszerű technikai, adminisztratív és fizikai biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, amelyek célja az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés védelme és megakadályozása, valamint az általunk gyűjtött adatok helyes felhasználása. Személyes adatait addig őrizzük meg, ameddig az a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok teljesítéséhez szükséges, kivéve, ha hosszabb megőrzési időszakot ír elő vagy engedélyez a törvény.

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat változásai

Többek között időről időre módosíthatjuk ezt az adatvédelmi nyilatkozatot, hogy lépést tartsunk az új technológiákkal, iparági gyakorlatokkal és szabályozási követelményekkel. Termékeink és szolgáltatásaink további használata az adatvédelmi nyilatkozat hatálybalépésének dátuma után azt jelenti, hogy elfogadja a felülvizsgált adatvédelmi nyilatkozatot. Ha nem ért egyet a felülvizsgált adatvédelmi nyilatkozattal, amellyel kapcsolatba lép velünk, kérjük, ne használja termékeinket vagy szolgáltatásainkat, és lépjen kapcsolatba velünk az esetlegesen létrehozott fiókok bezárása érdekében.

lépjen kapcsolatba velünk

Ha bármilyen kérdése van ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal vagy annak megvalósításával kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: